Minimální mzda po více jak pěti letech zvýšena!

1Pokud se vás to osobně nedotýká, možná jste tuto zprávu přešli bez povšimnutí. Přesto je to informace natolik důležitá, že by ji měl znát úplně každý. Od 1. srpna 2013 vstoupilo v platnost zákonné nařízení o zvýšení minimální mzdy, a to na částku 8 500 Kč měsíčně. Základní hodinová sazba se zvýšila z dosavadních 48,10 na 50,60 koruny.

Zvyšující se náklady

Do července tohoto roku byla v platnosti částka 8 000 korun měsíčně, která platila již o ledna roku 2007. Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám veškerého spotřebního zboží a služeb a také stoupajícím částkám životního minima, se jistě jedná o opatření více než na místě. Může však s sebou paradoxně přinést i řadu negativních jevů. Tam, kde zaměstnanci jásají, zaměstnavatelé bojují s finančními obtížemi. Pro ně to neznamená jen pětistovku navíc pro lidi s minimální mzdou, ale rovněž zvýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění, což může vést v některých případech i k nucenému snižování počtu zaměstnanců.

Úrovně zaručené mzdy

Minimální mzdu by mělo v naší republice pobírat pouze 3% zaměstnanců, neboť tento zákonný základ je platný pouze pro nejméně kvalifikované profese. Pro většinu zaměstnanců platí tarify mnohem vyšší, tzv. úrovně zaručené mzdy. Přeloženo do běžného jazyka – každá konkrétní profese má stanoveny vlastní stupně minimální mzdy. Rozlišuje se zde podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Pokud by vaše mzda byla v některém z měsíců nižší než státem garantované minimum pro vaši profesi, přičemž se do ní nezapočítávají žádné příplatky za práci v noci, za svátky, přesčasové hodiny, ztížené pracovní podmínky, atp. ani náhrady mzdy, musí  vám ji zaměstnavatel doplatit!