Binární opce

Binární opce
PublicDomainPictures / Pixabay

Jedná se o jeden z mnoha finančních nástrojů, se kterým lze obchodovat a vydělávat peníze. Binární opce se vyznačují přehledností. Kupující i prodávající předem zná maximální výši zisku či případné ztráty. Binární opce může obchodovat téměř kdokoliv, není potřeba ani živnostenský list, stačí jen být plnoletý.

Co jsou binární opce

Opce obecně jsou kontrakty, které vlastníkovi dávají právo koupit nebo prodat podkladové aktivum za určitou cenu v daném období. Obchodování opcí je složité, zejména ve srovnání s ostatními finančními nástroji a trhy.

Z důvodu složitosti obchodování tradičních forem opcí existují opce binární, které opční obchodování zjednodušují na úroveň srozumitelnou pro všechny. Slovo binární přitom zastupuje fakt, že opce buď vydělá nebo prodělá předem určenou fixní částku, přičemž nezáleží na míře posunu.

Jak se obchoduje

Základem při obchodování binárních opcí je rozhodnutí, zda půjde cena nahoru nebo dolů. Jakmile se kupující rozhodne, investuje do spekulace určitou částku, které se říká prémium. Pokud obchod vyjde, při expiraci získá investor nominální hodnou opce. Zisk je tvořen rozdílem mezi těmito dvěma částkami. V případě, že obchod nevyšel, nedostane nic a ztrátou je částka, kterou do opce investoval.

Přečtěte si:  Jaké společnosti můžete skutečně věřit?

Strategie

Obchodníci s binárními opcemi využívají obchodní strategie, podle kterých vyhledávají zajímavé obchodní příležitosti, ze kterých očekávají zisk. Jejich strategie zahrnují například analýzu cenových grafů nebo sledování ekonomických zpráv.

Velice důležité je neobchodovat bez dostatečných znalostí či dostatečného testování a experimentování v demo účtu. Vždy je také třeba hledat detailní informace, kterým skutečně rozumíte.

Nesmíte také zapomenout, že peníze, které pomocí binárních opcí získáte, je nutné zdanit. Tyto příjmy spadají mezi „Ostatní příjmy“ a podléhají 15% dani.

Více informací o binárních opcích najdete na webu www.jakobchodovat.cz.