Cestovky krachují – jste proti takovému riziku pojištěni?

Cestovky krachují takřka každý měsícKaždoročně to potká stovky lidí – zaplacený zájezd se nekoná, cestovní kancelář zkrachovala. Nemálo je i těch, kteří díky krachu své cestovky zůstanou v zahraničí bez prostředků i možnosti dopravit se domů. Přichází léto, sezóna dovolených, a už i v letošním roce se objevují stejné poplašné zprávy jako v letech minulých. Dá se proti takovémuto riziku něco podniknout? Víte, jak ochránit sebe i své peníze?

Když nestačí pojištění ze zákona

V současnosti platná zákonná úprava stanoví cestovním kancelářím povinnost pojistit se proti úpadku a chránit tak své klienty před vlastním krachem, ovšem o konkrétní výši pojistného limitu nehovoří a ta tak zůstává na „dobré vůli“ jednotlivých cestovek. Bohužel, praxe ukazuje, že té dobré vůle příliš není a nastavené limity nebývají dostatečné, takže mnozí se od pojišťoven svých peněz prostě nedočkají. Mnohé cestovní kanceláře jsou podpojištěny natolik, že jen doprava jejich klientů, kteří uvízli v zahraničí, zpět do vlasti výrazně překročí pojistný limit. Klienti takovéto cestovní kanceláře pak ze svých peněz, zaplacených za neuskutečněné zájezdy, uvidí zpět jen zlomek, pokud vůbec něco.

Přečtěte si:  Jak vybrat vybrat správné pojištění vozidla

Pomůže novela zákona nebo si pomůžeme sami?

Opakující se problémy vyvolaly potřebu novely zákona, podle které by již v blízké budoucnosti měly být pro cestovky nastaveny nové a vyšší limity povinného pojistného plnění. Ani to však nemusí pomoci, narazíte-li na vyslovené nepoctivce – nedodá-li cestovní kancelář úplné a pravdivé informace o počtu a objemu prodaných zájezdů, na základě kterých se limity pojistného plnění stanoví, může i nadále docházet k podpojištění. V případě, že nechcete přijít o své peníze, bývá často nejlepší spolehnout se sám na sebe a proti krachu cestovní kanceláře se pojistit. Na českém trhu takovéto pojištění nabízí několik subjektů a za cenu několika desetikorun tak můžete získat klid a jistotu, že vaše peníze jsou v bezpečí.

Cestovky krachují, ale s ČSOB máte jistotu