Cestovky krachují – jste proti takovému riziku pojištěni?

Cestovky krachují takřka každý měsícKaždoročně to potká stovky lidí – zaplacený zájezd se nekoná, cestovní kancelář zkrachovala. Nemálo je i těch, kteří díky krachu své cestovky zůstanou v zahraničí bez prostředků i možnosti dopravit se domů. Přichází léto, sezóna dovolených, a už i v letošním roce se objevují stejné poplašné zprávy jako v letech minulých. Dá se proti takovémuto riziku něco podniknout? Víte, jak ochránit sebe i své peníze?

Když nestačí pojištění ze zákona

V současnosti platná zákonná úprava stanoví cestovním kancelářím povinnost pojistit se proti úpadku a chránit tak své klienty před vlastním krachem, ovšem o konkrétní výši pojistného limitu nehovoří a ta tak zůstává na „dobré vůli“ jednotlivých cestovek. Bohužel, praxe ukazuje, že té dobré vůle příliš není a nastavené limity nebývají dostatečné, takže mnozí se od pojišťoven svých peněz prostě nedočkají. Mnohé cestovní kanceláře jsou podpojištěny natolik, že jen doprava jejich klientů, kteří uvízli v zahraničí, zpět do vlasti výrazně překročí pojistný limit. Klienti takovéto cestovní kanceláře pak ze svých peněz, zaplacených za neuskutečněné zájezdy, uvidí zpět jen zlomek, pokud vůbec něco.

Pomůže novela zákona nebo si pomůžeme sami?

Opakující se problémy vyvolaly potřebu novely zákona, podle které by již v blízké budoucnosti měly být pro cestovky nastaveny nové a vyšší limity povinného pojistného plnění. Ani to však nemusí pomoci, narazíte-li na vyslovené nepoctivce – nedodá-li cestovní kancelář úplné a pravdivé informace o počtu a objemu prodaných zájezdů, na základě kterých se limity pojistného plnění stanoví, může i nadále docházet k podpojištění. V případě, že nechcete přijít o své peníze, bývá často nejlepší spolehnout se sám na sebe a proti krachu cestovní kanceláře se pojistit. Na českém trhu takovéto pojištění nabízí několik subjektů a za cenu několika desetikorun tak můžete získat klid a jistotu, že vaše peníze jsou v bezpečí.

Cestovky krachují, ale s ČSOB máte jistotu