2. důchodový pilíř – jistota na stáří?

důchodový pilířDůchodová reforma přijatá vládou Petra Nečase nevzbudila mezi obyvatelstvem ani zdaleka takový ohlas, v jaký se doufalo. Zájem veřejnosti o uzavírání smluv s důchodovými fondy se ukázal být pramalý a namísto předpokládaného půl milionu osob se nakonec do II. pilíře zapojilo do konce června letošního roku jen 50 000 lidí.

Změny z nutnosti – přinese 2. důchodový pilíř řešení?

Tento nezájem vyvolal nutnost provést zásadní změny v původně nastaveném systému. Samy penzijní fondy se snažily nalákat klienty do svých řad vyhlašováním nejrůznějších akčních nabídek, zejména odpouštěním poplatků, neboť, při původním předpokladu poměrně vysokého zájmu občanů, bylo zákonem stanoveno, že pouze ty fondy, které v průběhu stanovené doby získají 50 000 klientů, mohou dále produkt nabízet. Ze strany politiků se v prvé řadě objevily návrhy na prodloužení možnosti vstupu do II. pilíře pro osoby, které již dosáhly 35 let věku, přestože mnozí odborníci ihned poukazovali na to, že takovéto „řešení“ ve skutečnosti nic neřeší. Lidé byli od vstupu do pilíře odrazováni zejména nemožností změnit své rozhodnutí a také nejistotou finanční výhodnosti.

Přečtěte si:  Dostaneme od státu víc?

Návrhy změn pro zvýšení atraktivnosti

Po prvním půlroce fungování lze tedy druhý důchodový pilíř označit v podstatě bez nadsázky za debakl. Proto byla navržena celá řada změn, která má přilákat zájemce o tento způsob spoření na stáří. První změnou je, že bude existovat možnost z druhého pilíře po pěti letech vystoupit – ovšem pozor – již bez možnosti návratu. Významnou změnou je také fakt, že nárok na své peníze by člověk získal při dosažení důchodového věku, již však bez podmínky, že je nutno mít odpracováno 35 let, což by mnohým mohlo v podstatě znemožnit se ke svým penězům dostat. Významné změny byly navrženy rovněž v oblasti dědění prostředků z druhého pilíře, kdy již dědic nebude muset peníze převést na vlastní účet ve II. pilíři, ale získá i možnost jejich výplaty v hotovosti. Nově by si lidé také mohli sami zvolit délku vyplácení penze, nikoliv pouze volit mezi dvacetiletým a doživotním čerpáním.