Probal Kladno: Komplexní nabídka balení a kompletace výrobků a zboží

Unsplash / Pixabay

Přemýšleli jste již někdy nad tím, kdo má vlastně na starosti balení výrobků a potravin, s nimiž přicházíte dennodenně do styku? Kdo balí extra přílohy a drobné dárečky k novinám a časopisům do průhledných folií? Kdo má na starosti obalové materiály pro zavařené potraviny a produkty, které jsou citlivé na změny tepla, a vlivem zavařování by mohlo dojít k jeho poškození? Odpovědí na všechny tyto otázky je společnost Probal Kladno, která zajišťuje kompletní balení a kompletace zboží ve vlastních skladech, nacházejících se kde jinde, než opět v Kladně.

Pár slov úvodem o společnosti Probal Kladno

Společnost Probal Kladno zajišťuje veškeré činnosti spojené s kompletací, balením a propagací výrobků ve vlastních manipulačních a skladovacích prostorách, jejichž velikost činí neuvěřitelných 5 000 metrů čtverečních. Kromě klasických balicích a kompletačních služeb se společnost podílí na reklamních a prodejních akcích řady významných výrobců i obchodních řetězců a to jak na tuzemském, tak i zahraničním poli.  Kromě toho ve svých řadách zaměstnává více, než 60 % osob se zdravotním postižením, čímž jí byl udělen statut chráněné dílny. Pokud jste větší firmou, jež v této oblasti musí plnit určité zákonité povinnosti, můžete se stát odběrateli firmy Probal Kladno a o nic dalšího se nestarat.

Přečtěte si:  Seznamte se s připravovanými a schválenými změnami v oblasti daní v roce 2015

Jaké služby společnost zajišťuje?

V portfoliu služeb společnosti Probal Kladno je kromě balení zastoupeno také zatavování výrobků do speciálního smrštitelného materiálu, polepování obalů zboží (například příbalové letáky či návody ke zboží) či kompletace výrobků. Probal Kladno ovšem dále zajišťuje také balení výrobků do ochranných fólií, skinování nebo etiketování. Kvalita výstupu je zajištěna zejména zkušenými zaměstnanci a náročným systémem řízení kvality, jež zahrnuje vstupní, průběžnou a výstupní kontrolu a to vše včetně evidence a sledování zboží po celý proces zpracovávání výrobku.