Seznamte se s připravovanými a schválenými změnami v oblasti daní v roce 2015

StartupStockPhotos / Pixabay

Oblast daní letos zaznamenala množství menších i větších změn, a to nejen na počátku roku 2015, ale i v jeho průběhu. Ty nejpodstatnější legislativní úpravy, se kterými by měly být seznámeny všechny subjekty pohybující se v oboru daňového poradenství, vám představíme v následujících řádcích.

Boj evropského parlamentu proti praní špinavých peněz

Evropský parlament usilovně bojuje proti praní špinavých peněz a financování teroristických aktivit. Nová evropská pravidla vyplývající ze směrnice AMLD (Anti Money Laundering Directive) souvisejí zejména se zavedením veřejných registrů s informacemi o reálných vlastnících podnikatelských a nepodnikatelských subjektů – vše je nastaveno pro lepší transparentnost a možnost kontroly ze strany finančních orgánů, bank i veřejnosti. Směrnici musejí členské státy implementovat do stávajícího systému do dvou let.

Novelizací prošel zákon o dani z nemovitých věcí

Novela o dani z nemovitých věcí nabude účinnosti 1. ledna 2016 a upřesňuje znění zákona s ohledem na nový občanský zákoník. Konkrétně je např. upřesněn termín „stavební pozemek“, kterým je pozemek, na kterém je postavena zdanitelná stavba a je určen k zastavění. Nově byl zaveden pojem „zdanitelná jednotka“, a to tak, aby bylo jasné, že předmětem daně nejsou rozestavěné stavby, ale pouze stavby a jednotky dokončené nebo způsobilé k užívání.

Přečtěte si:  Kvalitní reklama pro váš úspěch i pro potěchu klientů

V neposlední řadě jde o konkretizaci některých podmínek pro osvobození od daně. Osvobození od daně se týká státních, krajských a obecních parcel bez práva stavby. Za zmínku stojí také zpřesnění podmínek pro osvobození staveb, které využívají zdravotnická zařízení a osvobození objektů využívající energii z biomasy.

Zákon novelizuje i investiční pobídky

Další významná novela souvisí s investičními pobídkami – zavádí nové typy investičních pobídek a odstraňuje některé limitující překážky. Investoři, kteří si zřizují či rozšiřují investice na území ČR, mohou čerpat investiční pobídky. V seznamu podporovaných segmentů nechybí zpracovatelský průmysl, technologická centra a centra strategických služeb. V poslední skupině jsou nově zahrnuta i datová a call centra.

V rámci novely byl zvětšen okruh okresů, které poskytují hmotnou podporu pro vytváření nových pracovních míst a školení či rekvalifikaci nových pracovníků. Zároveň došlo k redukci minimálního požadovaného počtu pracovních míst, jakožto i ke zmírnění sankcí a omezení souvisejících s uplatňováním slev na daních.

Máte-li v novelizacích „hokej“, obraťte se na odborníky, kteří se v dané problematice perfektně orientují a nabízejí špičkové daňové poradenství a vedení účetnictví. Patří mezi ně také KempHoogstad – společnost, která na trhu působí od roku 2006. Její jádro tvoří zkušení daňoví poradci a právníci s praxí v renomovaných celosvětových kancelářích. Ke tvářím a jménům společnosti patří například Bohdana Pražská („Leading individual“ v posledním katalogu Legal 500) a Filip Dostál.