Jak chránit sám sebe před dluhy manžela?

Psychologové stále více hovoří o tom, že nastává krize tradiční rodiny. Rodina ztratila díky ženské emancipaci, pohledu společnosti na nemanželské děti a systému sociální podpory jednu ze svých základních funkcí – funkci ekonomickou. Odhlédneme-li od faktu, že v českých podmínkách rodina s jedním platem, který s největší pravděpodobností je maximálně průměrný, živoří, znamená to asi tolik, že ženy již nejsou odkázány na ekonomickou podporu manželů.

Institut společného jmění manželů

Základní zásadou institutu společného jmění je, že veškeré finanční výdobytky i mínusy vzniklé v době trvání manželství náleží oběma z manželům bez rozdílu. Provdala jste se za okouzlujícího darebáka? Vzal jste si finančně negramotnou krasavici? Můžete se dostat do velice závažných problémů. Dělá-li váš manželský protějšek, třeba i bez vašeho vědomí či s vaším přímým nesouhlasem dluhy, i vy jste je povinni splácet.

Novela Exekučního zákona

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu nedobytných pohledávek vstoupily v lednu tohoto roku navíc v platnost změny v exekučním zákoně, které umožňují exekutorům sáhnout i na plat dlužníkova manžela či obstavit mu účet. A exekutoři této možnosti plošně využívají, a to dokonce i v případech, kdy na to nemají právo. Které to jsou?

Přečtěte si:  Nevyjdete před výplatou? Máme pro vás řešení!

Rozdělení společného jmění, předmanželská smlouva

Podle zákona lze společné jmění manželů rozdělit i v době trvání manželství. Teoreticky moc pěkná možnost, která by vás mohla uchránit před rizikem manželova finančního riskování, nehodí se však pro každého. Abyste skutečně uchránili svůj majetek před exekutorem, který bude vymáhat manželovy pohledávky, musíte totiž dokázat, že věřitel byl v době vzniku dluhu s existencí smlouvy o rozdělení společného jmění seznámen. Důkazní břemeno přitom nesete vy. Navíc do takovéto smlouvy nelze zahrnout běžné vybavení domácnosti. Téměř neprůstřelnou ochranou je naopak předmanželská smlouva, díky které společné jmění manželů vůbec nevznikne. Možná je na čase, aby se i v našich končinách stala běžnější záležitostí.