Správa dluhů – pomoc nebo past?

Každému z nás, ačkoliv to ve svém případě možná pokládáte za nemožné, se může stát, že se ocitne ve velice závažné finanční krizi. Důvody k tomu mohou být různé – dlouhodobé onemocnění, vaše nebo člena rodiny, ztráta zaměstnání, přeřazení na hůře placenou pozici, nenadálé vysoké výdaje nebo manžel či manželka, který/á naseká dost dluhů na tři životy.

Půjčka na půjčku, aneb dluhová past

Často prostě nezbývá, než využít služeb bankovních či nebankovních ústavů a peníze si půjčit. Pokud však krize pokračuje, výdaje stíhají výdaje a příjmy v nedohlednu, snadno se může stát, že dříve nebo později už si člověk musí půjčovat i na splátky půjček, a to za čím dál tím nevýhodnějších podmínek – a tomu se říká problém – častěji však dluhová past. Jak z takovéhoto bludného kruhu ven? Odpověď zní: Těžko. Přesto možnosti existují. Nejvíce se mluví zřejmě o tzv. osobním bankrotu, tzn. oddlužení fyzických osob podle Insolvenčního zákona. Pomoc s touto poměrně administrativně složitou a celkově komplikovanou procedurou nabízí zadluženým mnoho finančních společností, advokátních kanceláří i bezplatných finančních poraden. Mimoto se však poměrně často, zejména u nebankovních finančních společností, můžete setkat s nabídkou na tzv. správu dluhů. Co to je?

Přečtěte si:  Jak chránit sám sebe před dluhy manžela?

Správa dluhů – jak funguje, jak by měla fungovat?

Společnost, kterou pověříte správou dluhů, se zavazuje na základě vaší plné moci jednat s vašimi věřiteli a dohodnout pro vás nové a výhodnější splátkové kalendáře, snížit vaše penále za neplnění smluvních ustanovení, případně snížit vaše splátky na pro vás únosnou míru. Zní to pro vás lákavě? A funguje to v praxi? Ve skutečnosti je naprosto vyloučeno, aby některý z věřitelů přistoupil na nové pro sebe nevýhodné či méně výhodné podmínky. Šance, že se něco takového správci dluhů podaří dojednat, jsou naprosto mizivé a navíc – nedokáže rozhodně dojednat nic, co byste nemohli dohodnout sami – s jediným rozdílem, a to že za správu dluhů platíte – a ne právě málo!

India Debt Occupation  - shameersrk / Pixabay
Správa dluhů – pomoc nebo past?