Burzy práce a rekvalifikací – mohou pomoci i vám!

Pokud nemáte práci, hrozí vám její ztráta nebo chcete změnit kvalifikaci, Burza práce Vám pomůže udělat si představu o pracovních příležitostech a rekvalifikacích v dělnických i technických profesích, v administrativě i službách ve vašem regionu.

Kdo a proč?

Pořádajícími bývají různé neziskové organizace, svazy tělesně postižených, či Úřady práce v jednotlivých krajích. Nabízená pracovní místa jsou jak v České republice, tak v zahraničí. Burzy práce pořádají také často různě zaměřené profesní skupiny, zejména ty, kterým chybí lidé na odborných pozicích. Bývá tak pořádaná například Burza práce pro zdravotní sestry, které funguje rovněž na mezinárodní úrovni. Tyto Burzy mají přispět ke snadnější orientaci na trhu práce a získání uplatnění. Uchazeči zde naleznou důležité informace a praktické rady, třeba jak správně napsat životopis, jak se připravit na pohovor, o různých školeních, workshopech, o možnostech dalšího vzdělávání nebo o speciálních projektech zaměstnávání. Tradičně nejvíce v obležení bývají stánky významných zaměstnavatelů v regionu, kde, i když přímo nezískáte práci, si můžete alespoň udělat představu o tom, co si trh žádá.

Přečtěte si:  Jak chránit sám sebe před dluhy manžela?

Nejen pracovní příležitosti…

Studenti se zde dozvědí, ve kterých odvětvích jejich oboru najdou nejsnáze zaměstnání a rovněž získají řadu podnětů a vědomostí, které jim mohou napomoci ve studiu, často zde např. získávají z praxe podklady pro vypracování svých závěrečných prací a také důležité kontakty v oboru. V nabídce bývá i rekvalifikace – ta umožňuje fyzickým osobám získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Náklady na rekvalifikace za uchazeče hradí Úřad práce nebo zájemce o zaměstnání pokud je na rekvalifikaci doporučí a uzavře s nimi, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci. I tyto možnosti se před těmi, kdo Burzu práce navštíví, otevírají.