I dluhy se dědí

OpenClips / Pixabay

Dědictví může mnohým přinést zajímavé přispění do rodinného rozpočtu, ale může jít i naopak o skok do dluhové pasti. Stejně tak, jak se dědí peníze, šperky, nemovitý a movitý majetek, tak se mohou zdědit nesrovnané dluhy po zemřelých osobách.

Při vstupu do manželství se moc lidí nezajímá o to, co se stane za několik let společného života. Jenže, nikdo netuší, jak dlouho bude na světě jeho životní partner nebo partnerka. K neštěstí a  náhlému úmrtí  může dojít prakticky kdykoliv. Během vašeho života by vás rozhodně mělo zajímat hospodaření nebo podnikání manžela či manželky. I dluhy se dědí a k uhrazení dluhů budete muset přistoupit i tehdy, když budete mít předmanželskou smlouvu nebo oddělený majetek. Za dluhy manžela nebo manželky po jeho smrti budete vždy zodpovídat.

Dluhy za zemřelého manžela nebo manželku musí pozůstalá osoba – manžel/manželka zaplatit v plné výši. Od ledna 2014 platí také povinnost zodpovídání dluhů za své předky v plné výši. Děti nebo sourozenci musí tedy převzít dědictví s dluhem a postarat se o vyrovnání. Pokud ovšem není dědicem manžel/manželka může se dluhů zbavit, jestliže důkladně sepíše seznam majetku a nic nezamlčí. Musí sepsat šperky a různé osobní věci s vyšší cenou. Dluhy se posléze zaplatí z nabytého dědictví. V případě, že víte, že jsou rodiče zadluženi a jen tak se to nezlepší, můžete se dědictví vzdát ještě v době, kdy žijí. V případě úmrtí je manžel nebo manželka brán jako spoluručitel za dluhy svého životního partnera. Takže musí dojít k zaplacení jeho dluhů.

Přečtěte si:  Jak se vyznat v nabídce dluhopisů

Jestliže chcete předejít problémům, zajímejte se průběžně o stavu financí vašeho manžela nebo manželky. Je vždy lepší předejít problémům včas. Například neplacené půjčky jen narůstají. Ke změně došlo hlavně pro ochranu věřitelů, protože se praktikovalo přepisování majetku na příbuzné a nedocházelo k placení finančních závazků.