Zvýšení podpory v nezaměstnanosti

Od 1. ledna 2014 se zvýšila maximální výše částky, kterou můžete dostat jako podporu v nezaměstnanosti. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti nyní činí 0,58 násobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk žadatele dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Vyplácení podpory v nezaměstnanosti

Nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti je 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku, 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku a 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku. Pokud vám vzniklo v posledním zaměstnání právo na odstupné, podpora v nezaměstnanosti se vám poskytne až po uplynutí doby, na kterou je odstupné určeno. Výše podpory v nezaměstnanosti je první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 % vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku. Uchazeči o zaměstnání, kteří před zařazením do evidence o zaměstnání bez vážného důvodu ukončili poslední zaměstnání sami nebo dohodou se zaměstnavatelem mají nárok na podporu v nezaměstnanosti jen ve výši 45% průměrného měsíčního čistého platu. Při rekvalifikaci je procentní sazba podpory 60% čistého měsíčního výdělku.

Přečtěte si:  Přicházející podzim s sebou nese akční nabídky v oblasti hypotéky a stavebního spoření

Komu nárok nevzniká

Na podporu v nezaměstnanosti nemají nárok lidé, kteří v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání ukončili pracovněprávní vztah z důvodu porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Toto upravují paragrafy 52, 55 a 301 Zákoníku práce.