Důchodci a exekuce? Stále častější jev

Mezi zadluženými osobami se stále více objevují také důchodci. Mnozí z nich si mylně myslí, že na malý důchod jim nikdo nesáhne a vyhnou se placení. Ovšem jde o omyl, protože po odečtení životního minima se provádí srážky na základě exekučních příkazů.

Stále více důchodců v exekuci

Důchody jsou snadným cílem, proto exekuce neustále vzrůstají. Podle údajů ČSSZ mělo exekuci na důchod v loňském roce více jak 75 000 důchodců. Počet opět vzrostl v porovnání s předchozím rokem. Česká správa sociálního zabezpečení strhla a poukázala na účty oprávněných osob nebo exekutorů více než 1,5 miliardy Kč. Velké množství osob s důchodem má navíc nařízenou více než jednu exekuci, které čekají v pořadí. Nejprve se tedy strhávají peníze na umoření první exekuce a poté další v pořadníku.

Malé důchody se rovnají žádným splátkám na exekuce

Desítky tisíc důchodů nemají žádnou zabavitelnou výši, srážka se tedy nezařizuje, což ovšem neznamená, že exekuce zaniká. Exekuce se stále eviduje do doby, než důchodce zařídí vyplacení exekuce z jiných zdrojů, anebo může během času dojít ke zvýšení důchodu, změně počtu vyživovaných osob apod. Srážkám na exekuce podléhají všechny druhy důchodů – invalidní, starobní, pozůstalostní i příplatky k důchodům. O exekučních srážkách se důchodci dozvídají vždy písemnou formou, k zastavení dojde až po úplném uhrazení včetně úroků a poplatků exekutorům.

Přečtěte si:  Česká pošta představila nové známky s olympijskou tématikou

Jak zabránit exekucím?

  • postavte se k dluhům čelem a nesnažte se je ignorovat, zkuste se domluvit s věřiteli včas
  • zajímejte se o možnosti oddlužení
  • zajímejte se o konsolidace (sloučení) půjček, kdy většinou dojde ke snížení pravidelných splátek, navíc budou vyrovnány všechny předešlé dluhy – můžete začít znovu
  • nenechte se přemluvit k ručitelství, protože za nesplácené dluhy budete zodpovídat stejně jako hlavní dlužník
exekuce
geralt / Pixabay