Jaké jsou vdovské penze?

Jaké jsou vdovské penze?Pokud vám zemře manžel nebo manželka můžete si myslet, že získáte nárok na jeho důchod ve stejné výši. Ovšem čeká vás jenom nemilé překvapení, protože vypočtené vdovské penze budou velice nízké.

V případě, že se náhle ocitnete bez životního partnera nebo partnerky, nečekají vás jenom smutky ze ztráty životního partnera, ale často se jeden musí vypořádat se ztrátou dosavadní životní úrovně.

Kdy vzniká nárok na vdovský či vdovecký důchod?

V případech ovdovění vzniká nárok na vdovský nebo vdovecký důchod automaticky jestliže, vaše manželka či manžel zahynuli při pracovním úrazu, nebo pokud byli v invalidním nebo starobním důchodu.

Nárok na pozůstalostní důchod pro vdovy, vdovce a děti vzniká tehdy, když zemřelá osoba:

  • pobírala starobní důchod,
  • pobírala invalidní důchod,
  • zemřela na následky pracovního úrazu,
  • ke dni úmrtí splnila podmínky nároku na starobní důchod,
  • ke dni úmrtí splnila podmínky nároku na předčasný starobní důchod nebo podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod.

Vdovský a vdovecký důchod je tvořen dvěmi částmi – procentní a základní výměrou. Základní výměra je srovnatelná s ostatními typy důchodů a výši určuje zákon. Pro rok 2013 je tato částka stanovena na 2 330 Kč. Procentní výměra se zjišťuje z dosahovaných výdělků a z doby pojištění.

Přečtěte si:  Naučte se šetřit snadnými triky

Výše procentní výměry pro vdovský nebo vdovecký důchod ale dělá padesáti procentní výměru starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně, na jaký měla nárok zesnulá osoba v době svého úmrtí.

Jestliže je výše obou pobíraných důchodů partnerů rozdílná, dojde k vyplacení vyššího důchodu v plné výši a to včetně základní výměry a z nižšího důchodu půlka procentní výměry. V případě shodnosti obou důchodů se krátí na polovinu procentní výměra vdoveckého nebo vdovského důchodu.