Jak se změní daně v roce 2015?

Vedení daňové evidence
stevepb / Pixabay

Rok 2015 přináší v oblasti daní několik změn, které se týkají slev na dani, daňových zvýhodnění a mnohých dalších institutů. Jak se vás změny v zákoně o dani z příjmu dotknou? Jak s rokem 2015 na vedení daňové evidence? Získáte výhodnější pozici, nebo máte očekávat zhoršení?

Sleva na dani pro starobní důchodce

První velkou změnou vycházející ze zákona o dani z příjmu je možnost uplatnění slevy na dani i u osob pobírajících starobní důchod. Senioři se starobním důchodem tak budou moci uplatňovat svoji slevu nejen do budoucna, ale také zpětně za roky 2013 a 2014.

Sleva na dani pro starobní důchodce je vyvážena povinností zdanit pravidelně vyplácené důchody. Zdanění se však týká pouze těch poživatelů pravidelného starobního důchodu, jejichž příjmy ze závislé činnosti, samostatné činnosti a nájmu přesáhnout v daném zdaňovacím období částku 840 000 Kč. Ze zdaňovací povinnosti jsou vyjmuty příjmy od daně osvobozené a příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Sleva na dani za umístění dítěte do školky

Novinkou je zavedení slevy na daně za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, tedy mateřské školky. Tuto slevu můžete uplatnit prostřednictvím zaměstnavatele nebo v rámci daňového přiznání již za zdaňovací období 2014 a k prokázání nároku budete potřebovat potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v tomto zařízení. Laicky řečeno to znamená, že vám školka musí vydat potvrzení o tom, že dítě přijala, a o tom, jaké výdaje jste k tomu museli vynaložit.

Přečtěte si:  Jak ušetřit při běžném nákupu přes internet

Podstatnou informací je, že tuto slevu může při společné domácnosti uplatnit jen jeden z rodičů/poplatníků, a to jedenkrát ročně do výše prokázaných výdajů za umístění dítěte do školky. Například za zdaňovací období 2014 můžete jako poplatník uplatnit výdaje až do výše minimální mzdy, tedy do výše 8 500 Kč.

Daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě

Díky změně v zákoně nezískáte pouze slevu na dítě ve školce, ale získáte i zvýhodnění na další vyživované děti. Na jedno dítě získáte zvýhodnění 13 404 Kč/ročně, na druhé dítě 15 804 Kč/ročně a na třetí a další dítě 17 004 Kč/ročně.

Nevyznáte se ve všech paragrafech daňových zákonů a formulářích státní správy? Pokud potřebujete dobrou radu, využijte profesionálního účetnictví České Budějovice.