Od Nového roku dědění a dědictví nově

Od Nového roku i dědění a dědictví nověDědictví může výrazně ovlivnit ekonomickou situaci každého z nás, a to nejen kladně. Je proto potřeba o pravidlech dědického řízení, která nově upravuje občanský zákoník, který vstoupí v platnost k 1. lednu 2014, něco vědět.

Dědictví ze zákona

Doposud v případě, kdy zemřelý nezanechal závěť, dědily jeho děti a manžel, popřípadě manžel a rodiče zemřelého, případně osoby, které se zesnulým sdílely společnou domácnost, dále jeho sourozenci. Nově, v případě, že nebude dědit nikdo z výše zmíněných, přicházejí na řadu i zůstavitelovi prarodiče, bratranci a sestřenice. Teprve není-li nikdo takový, stává se dědicem ze zákona stát.

Dědictví ze závěti

Pro sepsání závěti vstupují v platnost nová a složitější pravidla. Bude možno stanovovat podmínky dědění, vytvářet svěřenecké fondy a stanovovat jejich správce, udělovat konkrétní odkazy lidem i institucím, na pořad dne opět přicházejí tzv. výměnky. Závěť bude vykládána vždy tak, aby se co nejvíce vyhovělo zůstavitelově vůli. V případě, že chcete některou z novinek v oblasti dědického práva využít a sepsat závěť, rozhodně neuděláte chybu, obrátíte-li se odborníka.

Přečtěte si:  Jaké jsou vdovské penze?
I dluhy se dědí

Mimo několika organizačních změn, u kterých rozhodně nelze předpokládat plošné využívání, však přichází i jedna velice podstatná pro každého. Dluhy se nově budou dědit nejen do výše dědictví, ale v plné výši, nestanoví-li zákon jinak. Jediným způsobem, jak se vyhnout placení zůstavitelových dluhů, je odmítnutí dědictví jako celku, což však lze udělat jen na samotném počátku dědického řízení. Učiníte-li jakékoliv kroky, které se dají vykládat jako přijetí dědictví, již není cesty zpět.