Podnikový systém RIS® – účinný nástroj i pro vaši firmu!

Malé i velké firmy mají jedno společné – vždy je třeba mít jejich chod pod absolutní kontrolou. Pokud by tomu tak nebylo, není možné reagovat na změny a dále společnost rozvíjet. V každé firmě by měl být z tohoto důvodu zaveden efektivní podnikový systém. Mezi nejlepší se hned z několika důvodů řadí podnikový systém RIS®. Jaké výhody může přinést i do vaší firmy?

 

Modulové řešení je efektivní volbou!

Každá společnost má své jasně dané vnitřní členění – má oddělení účetnictví, prodeje, nákupu, výroby apod. Aby bylo dosaženo prosperity firmy, je třeba, aby tyto její součásti vzájemně spolupracovaly a současně samostatně vykonávaly svůj obor činnosti co možná nejlépe. Právě toto základní pravidlo je i základem IS RIS. Systém má modulové řešení: každá část podniku má svůj vlastní modul, ve kterém pracuje. Jednotlivé moduly jsou řešeny tak, aby maximálně ulehčily pracovní postupy a hlavně administrativu. Všechny moduly jsou vzájemně propojeny, takže vedení může sledovat každé oddělení zvlášť a současně vyhodnocovat celkovou efektivitu. Je tak možné rychle reagovat na případné nedostatky a řešit je.

Přečtěte si:  Datové schránky: povinná elektronická komunikace pro živnostníky

lehce.info_saul_cz_014 možné varianty

Moderní ekonomický systém RIS je k dostání ve 4 variantách. Prvním je Podnikový informační systém RIS, který je určen pro střední a velké podniky. Druhou variantou je TOP-RIS manažerské řízení – tento systém je ideálním nástrojem pro manažery a pracovníky controllingu. S jeho pomocí je možné vytvářet výroční zprávy či jiné potřebné reporty. Třetí variantou je Výrobní podnikový systém AR-RIS. Tento je účinným nástrojem pro komplexní řízení podnikových procesů a pro plánování dalšího rozvoje firmy. Existuje také varianta RIS Start, která je určena pro malé firmy. Obsahuje účetní software a moduly pro správu majetku, skladů a obchodu.lehce.info_saul_cz_02Jestliže chcete zvýšit potenciál vaší firmy, začněte o RIS uvažovat a nezůstávejte jen u toho. V tomto článku na vás čeká plno cenný rad, jak zvýšit prestiž firmy.