Pojištění profesní odpovědnosti? Zajistí jistotu v nejisté době!

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Nadto nehody se nestávají jen v občanském životě a domácnosti, ke škodě na majetku nebo zdraví může dojít během pracovní doby. Jak v takovém případě škodu řešit? Především jako zaměstnanec máte povinnost vzniklou škodu uhradit, a to do výše 4,5násobku vašeho průměrného výdělku. To není málo. Dalším a mnohem efektivnějším řešením je mít kvalitní pojistku profesní odpovědnosti.

Různé druhy škod

Politý notebook kávou, rozbitý telefon pádem, poškození měřicího přístroje v terénu nebo laboratorních vah v ordinaci, to je jen několik ukázkových případů, kdy vznikne škoda v zaměstnání, kterou musí následně zaměstnanec uhradit, podle zákoníku práce až do výše 4,5násobku průměrného měsíčního výdělku. Kromě materiálních škod mohou vzniknout také finanční škody nebo další při používání služebního vozidla a práci na vysokozdvižném vozíku ve skladu či jiném dopravním prostředku.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Všechny tyto neúmyslně způsobené škody může krýt pojistka na blbost. Pojištění profesní odpovědnosti je vhodné pro všechny zaměstnanců včetně administrativních nebo těch, kteří vyjíždějí na služební cesty. V rámci tarifu Řidič nebo Řidič plus totiž může pojistka krýt také vzniklé škody na služebním vozidle i při soukromých jízdách zaměstnance. Nadto má pojistka celosvětovou platnost a výši pojistné částky si lze zvolit stejně jako výši spoluúčasti.

Přečtěte si:  Ochraňte sebe i svůj majetek, abyste mohli v noci klidně spát

Ve kterých případech pojištění neplatí?

Samozřejmě se pojištění nevztahuje při jasně definovaném úmyslu zaměstnavatele poškodit. U pojišťovny ERGO se nevztahuje pojistka na škody způsobené pod vlivem alkoholu, návykových a psychotropních látek, ale také při vykonávání činnosti, kterou vykonává zaměstnanec neoprávněně. Dobře si proto rozmyslete, jestli chcete pomoci svému kolegovi ve skladu při expedici zboží. Při nehodě byste totiž museli uhradit vzniklou škodu z vlastní kapsy!