Stát podporuje rodiny i v roce 2015

Stát pravidelně podporuje rodiny s malými příjmy, jinak tomu není ani v letošním roce. Máte málo peněz? Potom je možné, že dosáhnete na některou z dávek od státu. Stačí si podat žádost o příspěvek nebo o dávky a úředníci se ujmou posouzení, zda na ně máte nárok. O příspěvky požádejte na úřadech v místě vašeho trvalého bydliště.

Rodina může získat od státu:

  • porodné: je určené rodinám s příjmy ne vyššími než 2,7násobku životního minima. Vyplácení se uskutečňuje pro první a pro druhé narozené dítě. Porodné na první dítě činí 13 000 Kč, na druhé 10 000 Kč. Ženy s vícerčaty obdrží 23 000 Kč. Žádost musíte podat max. do 1 roku od narození dítěte. Hranice příjmů činí pro samoživitelku 13 176 Kč, pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 let 17 874 Kč, pro manžele 20 817 Kč, pro manžele s jedním dítětem do 6 let 25 517 Kč.

 

  • přídavek na dítě: je dlouhodobě vyplácená dávka pro rodiny s dětmi s příjmem menším než 2,4násobek životního minima. Vyplácení přídavku lze nárokovat až 3 měsíce zpětně. Dítě do 6 let získává 500 Kč, dítě od 6 až do 15 let 610 Kč, od 15 až do 26 let 700 Kč. I zde se zohledňují hraniční příjmy: pro rodiče a dítě do 6 let je to 18 504 Kč, rodiče a děti 5 a 8 let 23 640 Kč, rodiče a děti 5, 8, 12 let 28 776 Kč.
Přečtěte si:  Přicházející podzim s sebou nese akční nabídky v oblasti hypotéky a stavebního spoření

 

  • rodičovský příspěvek: je určen pro rodiče dětí do čtyř let věku. Výše dávky činí celkově maximálně 220 000 Kč, částky se čerpají. Nárok získává každý, dodá se jenom potvrzení pro způsob výplaty. Úřad vyplácí dávku minimálně do 2 a maximálně do 4 let věku dítěte. Libovolně se volí délka a výše dávky.

 

  • pohřebné: je určeno tomu, kdo vyplácel pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči tohoto dítěte. Za nezaopatřené dítě se považuje také student maximálně do 26 let. Jednorázová částka dělá 5 000 Kč. O dávku pohřebného můžete požádat maximálně do 1 roku od úmrtí. Příjmy se v tomto případě nedokládají.
příspěvek
PublicDomainPictures / Pixabay